Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-630 Wrocław, Józefa Chełmońskiego
 • Telefon/fax: tel. [71] 327 30 04, , fax. [71] 3273009
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Józefa Chełmońskiego 14
  51-630 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. [71] 327 30 04, , fax. [71] 3273009
  REGON: 00000000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja zespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET I 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 4. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk PAKIET II 1. Ubezpieczenia komunikacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną