Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży instalacyjnej: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach mieszkalnych i wielofunkcyjnym, biurowych i kotłowni, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o. położonych we Wrocławiu.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-148 Wrocław, ul. Przybyszewskiego 102/104
 • Telefon/fax: tel. 713 253 338 , fax. 713 252 296
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
  ul. Przybyszewskiego 102/104
  51-148 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 253 338, fax. 713 252 296
  REGON: 93193462100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs-wroclaw.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży instalacyjnej: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach mieszkalnych i wielofunkcyjnym, biurowych i kotłowni, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o. położonych we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: wykonywania, zleconych każdorazowo przez Zamawiającego konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej, w budynkach mieszkalnych (punkty od 1-99) i budynku wielofunkcyjnym ( punkt 100), kotłowni ( punkt 101) i biurowych ( punkty od 102 do 104, a także terenów z urządzeniami małej architektury przyległych do tych budynków, stanowiących własność Zamawiającego, położonych we Wrocławiu. przy ulicach: 1) ul. Stanisława Przybyszewskiego nr 112-114, 2) ul. Bolesława Krzywoustego nr 91, 3) ul. Bolesława Krzywoustego nr 93-93A, 4) ul. Bolesława Krzywoustego nr 285, 5) ul. Zielnej nr 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22, 6) ul. Zielnej 4a -4b-4c-4d, 7) ul. Michała Tadeusza Falzmanna nr 17-19-21-23-25, 8) ul. Michała Tadeusza Falzmanna nr 27-29-31-33 –ul. Kamieńskiego 200, 9) ul. Kasztelańskiej nr 13-15-17-19 10) ul. Kasztelańskiej nr 21, 11) ul. Stacha Świstackiego nr 5-7-9-11- 13, 12) ul. Bytomskiej nr 1, 13) ul. Bytomskiej nr 3-5, 14) ul. Wileńskiej nr 1-3-5-7-9-11-13, 15) ul. Wileńskiej nr 15-17-19-21-23-25-27, 16) ul. Wileńskiej nr 29-31-33-35-37 – Pionierów 5-7, 17) ul. Wileńskiej nr 2-4-6-8-10-12 - Syjamskiej 4, 18) ul. Wileńskiej nr 14-16-18-20-22-24 - Pionierów 9, 19) ul. Cedrowej nr 1-3-Pionierów 4-6, 20) ul. Cedrowej nr 5-7-9-11-13, 21) ul. Cedrowej nr 15-17-19-21-23 - Topolowej 5. 22) ul. Cedrowej nr 2-4-6-8-10-12 - Pionierów 8, 23) ul. Cedrowej nr 14-16-18-20. 24) ul. Cedrowej nr 22-24-26-28-Topolowej 3, 25) ul. Leonarda da Vinci nr 5a-6a-7a-8a-9a-10a, 26) ul. Leonarda da Vinci nr 11a-11b-12a-12b-12c, 27) ul. Trzebnicka nr 76b, 76c, 76d, 76e, 28) ul. Pakistańskiej nr 5-7-9-11- Wietnamskiej nr 3, 29) ul. Birmańskiej nr 1- Mościckiego nr 42a-42b-42c, 30) ul. Afgańskiej nr 2-4-6, 31) ul. Afgańskiej 8-10-12-14, 32) ul. Górniczej nr 24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50, 33) ul. Błońskiej nr 1-3-5, 34) ul. Błońskiej nr 7-9, 35) ul. Prężyckiej nr 19-21-23, 36) ul. Prężyckiej nr 25-27-29, 37) ul. Prężyckiej nr 31-33-35, 38) ul. Prężyckiej nr 37-39-41, 39) ul. Prężyckiej nr 66-68-70, 40) ul. Prężyckiej nr 72-74-76, 41) ul. Dolnobrzeskiej nr 13-15-17, 42) ul. Dolnobrzeska nr 19-21-23, 43) ul. Dolnobrzeska nr 25-27-29, 44) ul. Dolnobrzeska nr 31-31a, 45) ul. Dolnobrzeska 33-35-37, 46) ul. Dolnobrzeska nr 39-41-43, 47) ul. Dolnobrzeska nr 45-47-49, 48) ul. Dolnobrzeskiej nr 24-26-28-30, 49) ul. Dolnobrzeskiej nr 36-36a, 50) ul. Dolnobrzeskiej nr 40-40a, 51) ul. Dolnobrzeskiej nr 42-42a, 52) ul. Dolnobrzeskiej nr 44-44a, 53) ul. Brzezińskiej nr 13-15-17-19-21-23-25-29, 54) ul. Brzezińskiej nr 31-33-35-37-39-41-43, 55) ul. Krępickiej nr 44-44a-44b-44c-44d– 44F 56) ul. Krępickiej nr 46-46a-46b-46c-46d, 57) ul. Prochowickiej nr 1-3-5, 58) ul. Prochowickiej nr 7-9-11, 59) ul. Prochowickiej nr 13-15-17, 60) ul. Prochowickiej nr 2-4, 61) ul. Prochowickiej nr 6-8. 62) ul. Prochowickiej nr 10-12, 63) ul. Daktylowej nr 1, 64) ul. Daktylowej nr 3, 65) ul. Daktylowej nr 5, 66) ul. Rodzynkowej nr 1, 67) ul. Rodzynkowej nr 3, 68) ul. Rodzynkowej nr 5, 69) ul. Rodzynkowej nr 2, 70) ul. Rodzynkowej nr 4-6, 71) ul. Rodzynkowej nr 8-10, 72) ul. Rodzynkowej nr 12-14, 73) ul. Wojanowskiej nr 2, 74) ul. Wojanowskiej nr 4, 75) ul. Wojanowskiej nr 6, 76) ul. Wojanowskiej nr 8-10, 77) ul. Wojanowskiej nr 12-14, 78) ul. Wojanowskiej nr 16-18, 79) ul. Wojanowskiej nr 20-22, 80) ul. Wojanowskiej nr 24, 81) ul. Wojanowskiej nr 26-28, 82) ul. Wojanowskiej nr 30, 83) ul. Wojanowskiej nr 32, 84) ul. Wojanowskiej nr 34-36, 85) ul. Wojanowskiej nr 38-40, 86) ul. Wojanowskiej nr 42-44, 87) ul. Wojanowskiej nr 46, 88) ul. Wojanowskiej nr 48, 89) ul. Wojanowskiej nr 50-52, 90) ul. Wojanowskiej nr 54-56, 91) ul. Wojanowskiej nr 58, 92) ul. Wojanowskiej nr 60, 93) ul. Wojanowskiej nr 62-64, 94) ul. Wojanowskiej nr 66-68, 95) ul. Wojanowskiej nr 70, 96) ul. Wojanowskiej nr 72, 97) ul. Wojanowskiej nr 74-76, 98) ul. Wojanowskiej nr 78-80, 99) ul. Wojanowskiej nr 82-84, 100) ul. Brzozy nr 21-23-25 - ul. Berga nr 7-9-11-13 - ul. Bieńkowskiego nr 20-22- 24, 101) ul. Wojanowskiej nr 30/K – kotłownia, 102) ul. Przybyszewskiego 102/104, 103) ul. Tylnej nr 14, 104) ul. Trzebnickiej nr 76 a. Opis przedmiotu zamówienia - konserwacje i drobne naprawy - przeprowadzanie w istniejących budynkach i obiektach małej architektury na terenach przyległych do budynków Zamawiającego robót niepolegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mających na celu jego utrzymanie w dobrym stanie, zabezpieczenie przed szybkim zużyciem albo zniszczeniem, -roboty awaryjne - roboty, polegające na usuwaniu przyczyn awarii oraz ich skutków, a także zabezpieczeniu przed dalszą awarią. Wykonanie poszczególnych konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych zlecane będzie Wykonawcy, na piśmie, w formie zleceń, w miarę występujących potrzeb. Zakres przedmiotowy konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych określony jest w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50720000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną