Świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-410 Wrocław, Brücknera
 • Telefon/fax: tel. +48717986890 , fax. +48717984390
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej
  Brücknera 10
  51-410 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48717986890, fax. +48717984390
  REGON: 000243470
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo14.wroc.pl.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 6 i 7 do sIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną