Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych, gastronomicznych oraz transportowych celem przeprowadzenia w dniach 11 – 13 marca 2020 r. szkolenia wyjazdowego pracowników Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-046 Wrocław, ul. Sądowa
 • Telefon/fax: tel. 071 37 04 295, , fax. 713444959
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
  ul. Sądowa 1
  50-046 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 37 04 295, , fax. 713444959
  REGON: 32507336091000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wroclaw.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych, gastronomicznych oraz transportowych celem przeprowadzenia w dniach 11 – 13 marca 2020 r. szkolenia wyjazdowego pracowników Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych, gastronomicznych oraz transportowych celem przeprowadzenia w dniach 11–13 marca 2020 r. szkolenia wyjazdowego pracowników Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Maksymalna liczba uczestników szkolenia - 140 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje: - noclegi uczestników szkolenia, - wynajem sal konferencyjnych (1 sala dla 140 osób oraz 2 sale dla ok. 50 os. każda), - usługa gastronomiczna dla uczestników szkolenia (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacja, 2 x serwis kawowy), - transport autokarowy uczestników szkolenia na trasie Wrocław - miejsce szkolenia - Wrocław.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55120000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną