ŚWIADCZENIE USŁUG WYDAWNICZYCH DLA DWÓCH CZASOPISM: „HUMAN MOVEMENT” I „PHYSIOTHERAPY QUARTERLY” DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-612 Wrocław, Al. I. J. Paderewskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 473 554 , fax. 71 347 34 48
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Al. I. J. Paderewskiego 35
  51-612 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 473 554, fax. 71 347 34 48
  REGON: 32786000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG WYDAWNICZYCH DLA DWÓCH CZASOPISM: „HUMAN MOVEMENT” I „PHYSIOTHERAPY QUARTERLY” DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wydawniczej dla dwóch czasopism: „Human Movement” i „Physiotherapy Quarterly” dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wykonawca będzie świadczyć internetowe usługi wydawnicze, w tym produkcyjne, aktywnego marketingu, dystrybucyjne oraz konsultingowe. Pełny zakres świadczonych usług i czynności objętych przedmiotem zamówienia określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79553000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną