Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2020 roku. CPV: 79710000-4.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych Nr 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-551 Wrocław, Borowska
 • Telefon/fax: tel. 71/7986884, , fax. 71/7984384
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych Nr 3
  Borowska 101
  50-551 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71/7986884, , fax. 71/7984384
  REGON: 17977200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mow-akacja.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowych Nr 3

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2020 roku. CPV: 79710000-4.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 w 2020 roku. CPV: 79710000-4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną