Świadczenie usługi wsparcia serwisowego wraz z asystą techniczną na posiadany system zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji SIEM

Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów
 • Telefon/fax: tel. (071) 7979317 , fax. (071) 7979318
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki
  ul. Joannitów 6
  50-525 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 7979317, fax. (071) 7979318
  REGON: 15447382000220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi wsparcia serwisowego wraz z asystą techniczną na posiadany system zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji SIEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia serwisowego wraz z asystą techniczną na posiadany system zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji SIEM zgodne z obecnie posiadanym [1yr Business Software Support & Onsite Next Business Day Hardware Support w/ Media Retention,pn: ETM5600ELMNBD, MFE EntSecMgr, LM,EvtRec 5600 1YrBZ+NBD]”, wraz z wszelkimi wymaganymi zasadami opisanymi w Załączniku Nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48422000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną