WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-039 WROCŁAW, PODWALE
 • Telefon/fax: tel. 71 798 68 60
 • Data zamieszczenia: 2019-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71
  PODWALE 57
  50-039 WROCŁAW, woj. dolnośląskie
  tel. 71 798 68 60
  REGON: 00069314400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp71.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych z wymienionych w SIWZ asortymentów. 2. Artykuły wymienione w tabelach są zakupywane na bieżąco przez Zamawiającego, natomiast wybrany Wykonawca będzie również zobowiązany do dostawy artykułów tam nie wymienionych, których konieczność zakupu może pojawić się w trakcie realizacji zamówienia u Zamawiającego. Ceny takich dostaw będą na bieżąco ustalane z Wykonawcą, z tym jednakże zastrzeżeniem, że ogólna suma wartości dostaw na artykuły wymienione i nie wymienione w SIWZ nie może przekroczyć wartości, na jaką zostanie zawarta umowa na wykonywanie zamówienia publicznego. 3. Gramatury opakowań, podane w ramach określonych asortymentów, są wartościami oczekiwanymi – ze względu na brak powierzchni magazynowej i możliwości składowania produktów w opakowaniach hurtowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną