WYBÓR DOSTAWCY WYPOSAŻENIA BUDYNKU I POMIESZCZEŃ W PRZEDSZKOLU NR 17 WE WROCŁAWIU

Przedszkole nr 147 we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedszkole nr 147 we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-664 Wrocław, Gersona
 • Telefon/fax: tel. 71 798 67 71 , fax. 713 489 671
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole nr 147 we Wrocławiu
  Gersona 39
  51-664 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 798 67 71, fax. 713 489 671
  REGON: 93011367800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://p147wroclaw.szkolnastrona.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR DOSTAWCY WYPOSAŻENIA BUDYNKU I POMIESZCZEŃ W PRZEDSZKOLU NR 17 WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy mebli, pomocy dydaktycznych oraz elementów wyposażenia sal dydaktycznych na rzecz nowobudowanego Przedszkola nr 17 we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. L. Okulickiego 2a. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Przechowanie nabytych produktów do momentu dopuszczenia budynku przedszkola do użytkowania – planowany termin dopuszczenia - 1 sierpnia 2019 r. 2) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym środkiem transportu, do budynku Zamawiającego, usytuowanego we Wrocławiu, przy ul. L. Okulickiego 2a; 3) Rozładunek; 4) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 5) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie poszczególnych produktów w pomieszczeniach i czasie wskazanych przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji Towarowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną