WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-438 Wrocław, ul. Zemska
 • Telefon/fax: tel. 71 798 69 15 , fax. 71 782 75 22
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
  ul. Zemska
  54-438 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 798 69 15, fax. 71 782 75 22
  REGON: 10314160000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp113.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych o charakterze remontu polegających na wykonaniu prac związanych z wymianą 80 szt. drzwi wewnętrznych w budynku należącym do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu, przy ul. Zemskiej 16 C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną