Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na wykonaniu remontu dachu i elewacji na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej we Wrocławiu przy pl. Stanisława Staszica 10

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-334 Wrocław, Sępa Szarzyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 071 3212522, 3211315 , fax. 713 228 046
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.
  Sępa Szarzyńskiego 62-66
  50-334 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3212522, 3211315, fax. 713 228 046
  REGON: 93210567700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzm-patron.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wspolnota Mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na wykonaniu remontu dachu i elewacji na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej we Wrocławiu przy pl. Stanisława Staszica 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na wykonaniu remontu dachu i elewacji na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej we Wrocławiu przy pl. Stanisława Staszica 10.” Zamówienie obejmuje: 1. Remont dachu (konstrukcja i pokrycie). 2. Remont elewacji frontowej. 3. Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem. 4. Izolacja pozioma i pionowa ścian piwnic.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną