Wykonanie usługi całorocznego utrzymania terenu zewnętrznego przyległego do budynku D (Klinika Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej), wejść, schodów, ramp, ciepłych podjazdów, podjazdów dla niepełnosprawnych pozostałych budynków (H, A, FA, B, FB,J,J1, K, L, AP), obszaru lądowiska dla śmigłowców medycznych, terenu zielonego wokół studni głębinowych w Parku Skowronim dzierżawionego przez Szpital oraz obszaru kompleksu budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Chałubińskiego i Wybrzeża Pasteura-pakiet nr 1 oraz prowadzenie prac pielęgnacyjnych ogrodu terapeutycznego Kliniki Psychiatrii przy wyb. L. Pasteura 10 - pakiet nr 2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-556 Wrocław, Borowska
 • Telefon/fax: tel. 71 734 24 77, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
  Borowska 213
  50-556 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 734 24 77, , fax. -
  REGON: 28901200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi całorocznego utrzymania terenu zewnętrznego przyległego do budynku D (Klinika Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej), wejść, schodów, ramp, ciepłych podjazdów, podjazdów dla niepełnosprawnych pozostałych budynków (H, A, FA, B, FB,J,J1, K, L, AP), obszaru lądowiska dla śmigłowców medycznych, terenu zielonego wokół studni głębinowych w Parku Skowronim dzierżawionego przez Szpital oraz obszaru kompleksu budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Chałubińskiego i Wybrzeża Pasteura-pakiet nr 1 oraz prowadzenie prac pielęgnacyjnych ogrodu terapeutycznego Kliniki Psychiatrii przy wyb. L. Pasteura 10 - pakiet nr 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usługi całorocznego utrzymania terenu zewnętrznego przyległego do budynku D (Klinika Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej), wejść, schodów, ramp, ciepłych podjazdów, podjazdów dla niepełnosprawnych pozostałych budynków (H, A, FA, B, FB,J,J1, K, L, AP), obszaru lądowiska dla śmigłowców medycznych, terenu zielonego wokół studni głębinowych w Parku Skowronim dzierżawionego przez Szpital oraz obszaru kompleksu budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Chałubińskiego i Wybrzeża Pasteura-pakiet nr 1 oraz prowadzenie prac pielęgnacyjnych ogrodu terapeutycznego Kliniki Psychiatrii przy wyb. L. Pasteura 10 - pakiet nr 2 -ilość zadań - 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90914000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną