WYKONYWANIE BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH , CYTOLOGICZNYCH IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH, BARWIEŃ DODATKOWYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ PROSEKTORIUM, WYKONYWANIE SEKCJI ZWŁOK

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa
 • Telefon/fax: tel. 71 3261325 w. 128 , fax. 71 3260622
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  ul. Koszarowa 5
  51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3261325 w. 128, fax. 71 3260622
  REGON: 29046900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONYWANIE BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH , CYTOLOGICZNYCH IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH, BARWIEŃ DODATKOWYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ PROSEKTORIUM, WYKONYWANIE SEKCJI ZWŁOK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych z wykonywaniem w razie konieczności niezbędnych barwień dodatkowych w tym również zgodnie z potrzebami Zamawiającego możliwość (także w formie poddostawcy) oznaczanie np. receptorów HER 2 lub innego - zgodnie z aktualnym stanem wiedzy opracowania/opisania materiału histopatologicznego i cytologicznego celem umożliwienia postawienia pełnego rozpoznania histopatologicznego - ilość zgodna załącznikiem nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną