Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa kontenerów oraz kabin sanitarnych.

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka
 • Telefon/fax: tel. 071 3286611/12 , fax. 071 3286611/12
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3286611/12, fax. 071 3286611/12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa kontenerów oraz kabin sanitarnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa kontenerów oraz kabin sanitarnych, z podziałem na dwa poniższe Zadania: Zadanie nr 1 Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa kontenerów sanitarnych damsko-męskich, kontenera dla matki z dzieckiem oraz kontenera portiernia na terenie Wyspy Słodowej we Wrocławiu. Zadanie nr 2 Wynajem, transport, montaż, demontaż i serwis zestawów przenośnych kabin sanitarnych na terenach parkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215500-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną