Zakup, dostawa, montaż oraz serwis fabrycznie nowego sprzętu medycznego na wyposażenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (podział na 6 zadań).

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 52-114 Wrocław, Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 713 428 631, , fax. 713 465 172
 • Data zamieszczenia: 2019-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
  Warszawska 2
  52-114 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 428 631, , fax. 713 465 172
  REGON: 93108261000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.falkiewicza.internetdsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa, montaż oraz serwis fabrycznie nowego sprzętu medycznego na wyposażenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (podział na 6 zadań).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1: Łóżka szpitalne z elektryczną regulacją z szafkami – 15 szt. Zadanie nr 2: Materace przeciwodleżynowe, aktywne - 15 szt. Zadanie nr 3: Zestaw 15 kardiomonitorów z centralą i defibrylatorem - 1 szt. Zadanie nr 4: Respirator dla dorosłych z funkcją wentylacji - 15 szt. Zadanie nr 5: Pompy infuzyjne, strzykawkowe ze statywem- 15 szt. Zadanie nr 6: Maceratory - 2 szt. 2. Szczegółowe parametry techniczne opisano w Specyfikacji Technicznej (Opis Przedmiotu Zamówienia) - załącznik nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną