Zakup i dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego
 • Telefon/fax: tel. 71 7769407, , fax. 71 7769122
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
  50-411 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7769407, , fax. 71 7769122
  REGON: 02141927000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bou.umwd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych o identycznych parametrach (model, marka, specyfikacja techniczna) dla Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną