Zakup i dostawa monitorów interaktywnych i tabletu

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-089 Wrocław, ul. Swobodna
 • Telefon/fax: tel. 71 798 68 80 wew. 113 , fax. 7964561
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Swobodna 73 a
  50-089 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 798 68 80 wew. 113, fax. 7964561
  REGON: 93236783900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wcdn.wroc.pl/www/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa monitorów interaktywnych i tabletu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Monitor interaktywny z oprogramowaniem LO X szt. 6 2.Monitor interaktywny z oprogramowaniem SP 83 szt. 1 3.Monitor interaktywny z oprogramowaniem SP 83 szt. 1 4.Tablet LO X szt. 1 Szczegółowy opis w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30231320-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną