Zakup mebli oraz wyposażenia dla potrzeb utworzenie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu

Wrocławskie Centrum Integracji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławskie Centrum Integracji
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-611 Wrocław, Strzegomska
 • Telefon/fax: tel. 717823518, 71 782 35 16 , fax. 717823512
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Centrum Integracji
  Strzegomska 49
  53-611 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717823518, 71 782 35 16, fax. 717823512
  REGON: 36330748000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wci.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mebli oraz wyposażenia dla potrzeb utworzenie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego wyposażenia dla potrzeb nowo powstałego Klubu Integracji Społecznej we Wrocławiu realizowanego w ramach projektu pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną