zakup samochodu osobowo- terenowego z napędem 4x4 wyposażonego w niezbędny specjalistyczny sprzęt do działań w trudnych warunkach terenowych przystosowany do transportu łodzi i osób.

Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-421 Wrocław, Na Grobli
 • Telefon/fax: tel. 71 344 47 45, , fax. 71 344 82 19
 • Data zamieszczenia: 2019-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
  Na Grobli 40-44
  50-421 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 344 47 45, , fax. 71 344 82 19
  REGON: 82498800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaskiewopr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup samochodu osobowo- terenowego z napędem 4x4 wyposażonego w niezbędny specjalistyczny sprzęt do działań w trudnych warunkach terenowych przystosowany do transportu łodzi i osób.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo- terenowego z napędem 4x4 wyposażonego w niezbędny specjalistyczny sprzęt do działań w trudnych warunkach terenowych przystosowany do transportu łodzi i osób. Samochód typu furgon z silnikiem diesla spełniającym normy emisji spalin Euro6 o mocy nie mniejszej niż 170 KM i pojemności nie większej niż 2000cm3 wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymaganiami technicznymi, w tym zabudowy specjalnej, określonymi w SIWZ. Zamawiający dopuszcza wykonanie zabudowy typu "specjalny: ratownictwo wodne" przez podwykonawców z zastrzeżeniem, żę Zamawiający dokona całościowego rozliczenia za kompletny pojazd wyłącznie z Wykonawcą dostarczającym kompletny pojazd. W celu dokonania zabudowy specjalnej typu: "ratownictwo wodne" Zamawiający dopuszcza dokonanie rejestracji pojazdu jako ciężarowy z możliwością dokonania zmiany jego przeznaczenia jako pojazd specjalny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34113200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną